natri benzoat

Chưa phát hiện chất cấm Tinopal trong bánh bao nhân thịt ở Tp.HCM

Theo thông báo của Cục An toàn thực phẩm, TP.HCM chưa phát hiện có chất cấm trong bánh bao nhân